Sve na jednom mjestu

 • Sastanak udruge Bonsai s partnerskim organizacijama na projektu ‘Volonternica’ održan je 3. rujna u prostorima DURE. Na spomenutom projektu surađivati će Općina Konavle, Sportska školica Dubrovnik DURA i udruga BONSAI, putem programa Volonterski centar Dubrovnik. Anja Marković, voditeljica Volonterskog centra Dubrovnik, predstavila je partnerske organizacije i njihove predstavnike te naglasila najvažnije aktivnosti projekta,  edukacije ‘Biti […]

  Pročitajte više
 • Projekt ‘Volonternica’ za primarni cilj ima razvoj volonterstva s posebnim naglaskom na aktiviranje mladih. Projekt provodi  Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai, a  financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih i  sufinancira Grad Dubrovnik. Ovo je nakon Burze Dobrote i inVOLONTIRAMse! , treća godina za redom kako Udruga Bonsai provodi program lokalnog voloterskog centra. Kroz niz aktivnosti planira […]

  Pročitajte više
 • Projekt ‘Volonternica’ kojemu je primarni cilj razvoj volonterstva s posebnim naglaskom na aktiviranje mladih, započeo je 1. kolovoza, a trajati će do 31. svibnja iduće godine. Projekt provodi  Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai, a  financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih i  sufinancira Grad Dubrovnik. Ovo je nakon Burze Dobrote i InVolontiram se , […]

  Pročitajte više
 • Danas se u sklopu projekta Volonternica u ranijim popodnevnim satima održala akcija podizanja svijesti o važnosti razumijevanja i prihvaćanja osoba s razvojnim poremećajem iz autističnog spektra u sve segmente društva. Više od 30 mladih volontera/ki iz srednje Ekonomske i trgovačke, Turističko ugostiteljske kao i Pomorske škole Dubrovnik proučili  su pripremljeni tekst i poslušali krako predavanje […]

  Pročitajte više
 • Volonterski centar Dubrovnik proveo je treći, posljednji modul edukacijskog ciklusa ‘Menadžment volontera’. Edukacija se održala u petak, 20.veljače te u subotu, 21. veljače u prostoru Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu. Dvanaest polaznika dobilo je potvrdu za uspješno završenu edukaciju iz navedenog područja i steklo potrebna znanja te vještine za koordinatore volontera. Potvrdu su dobili […]

  Pročitajte više
 • Prvi modul ciklusa edukacije iz Menadžmenta volontera održan je u petak, 14. studenogte u subotu, 15. studenog u prostoru Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu. Edukaciju provode trenerice Volonterskog centra Dubrovnik, glavnog programa udruge Bonsai. Prisutni polaznici članovi su raznih Udruga s područjaDubrovačko-neretvanske županije, a primjena znanja i vještine iz područja menadžmenta volontera odličan je […]

  Pročitajte više
 • Radionica  Biti volonter održana je u DURI, 23. listopada, te u Galeriji KUDa u Čilipima 24. listopada u organizaciji Udruge Bonsai. Trenerice Volonterskog centra Dubrovnik na zanimljiv i kreativan način polaznicima su prenijele nova znanja o volonterstvu, pravima i obvezama volontera kao i motivima koje ljude potiču na volontiranje. U dobroj atmosferi sudionici su podijelili […]

  Pročitajte više
 • Zima je duga i pitaš se kako ispuniti svoje vrijeme? Želiš nekome pomoći ili želiš pozitivnu promjenu u svojoj okolini? Možda želiš…biti volonter!     Volonterski centar Dubrovnik poziva na radionicu ‘Biti volonter” u Dubrovniku i u Konavlima. Radionica  za sve zainteresiran građane će se održati u četvrtak, 23. listopada, od 17 do 20 sati […]

  Pročitajte više
Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 19001334, OIB 06331562549. Sva prava pridržana. 2013 - 2015