U petak, 2.lipnja 2017. u hotelu Lero, u Dubrovniku je održana prva konferencija o volonturizmu u Hrvatskoj.

Konferencija je održana u sklopu projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ u sklopu EU prekograničnog IPA komponenta II, programa za Hrvatsku i Crnu Goru 2012-2013., s ciljem jačanja suradnje između javnog, profitnog i neprofitnog sektora putem razvoja volonturizma kao inovativnog i prepoznatljivog turističkog proizvoda u zajedničkom turističkom prostoru hrvatsko-crnogorskog prekograničnog područja.

Konferenciju je svečano otvorio predstavnik Grada Dubrovnika, Miho Katičić, a izlaganja su održali: Lidija Pavić Rogošić „Održivi turizam, uloga neprofitnih organizacija“, Konstantinos Tomazos“ Volonterski turizam: nejasnoće, kontroverze i mogućnosti“, Irena Ateljević „Novi modeli turizma, doživljaj turista“, Romana Lekić osvrnula se  na dosadašnje projektne aktivnosti i turističke mogućnosti područja dok je Tea Golja izlagala o Osnovama destinacijskog menadžmenta za volontiranje u turizmu.

Zanimljiva izlaganja imale su i Mihaela Turniški iz UHPA-e na temu Inovacija i održivi razvoj proizvoda za tržište posebnih interesa te Nikoleta Poljak „Organizirani volonterski programi, uloga turista u zajednici“.

U sklopu konferencije predstavljeni su i primjeri spoja volonterstva i turizma iz Hrvatske i Crne Gore.

Konferencija je završena zaključkom sudionika kako ovakav koncept turizma ima veliki razvojni potencijal na području obje zemlje, ali ujedno predstavlja alternativu trenutno prevladavajućem obliku turizma u Hrvatskoj i Crnoj Gori.