HR:

WeCare WeSport je dvogodišnji  projekt financiran sredstvima Europske Unije, kroz program Erasmus+ a koji cilja promicati korištenja sporta u intervencijama nakon katastrofaNositelj projekta je organizacije SPELL iz Turske uz tri  međunarodna partnera.

Nakon pripremnog procesa usmjerenog razvoju sportskih vještina volontera nevladinih organizacija te poboljšanju i testiranju kapaciteta sportskog osoblja, za rad u uvjetima nakon katastrofe, provest ćemo konkretne sportske mjere kako bismo pomogli stanovništvu pogođenom potresu u Turskoj. Osim toga, organizirat ćemo sportske događaje s ciljevima: testiranje kapaciteta stečenih tijekom obuke koju ćemo organizirati i pružiti mogućnosti osobama koje su pobjegle od rata ili prirodne katastrofe da poboljšaju svoje fizičko i mentalno zdravlje.

Planirani proces nam omogućuje da proizvedemo edukativne resurse za korištenja sporta u intervencijama nakon katastrofe, da uključimo 140+ (volonteri i sportsko osoblje), 200+ ljudi koji prisustvuju sportskim aktivnostima i događajima te da angažiramo 90+ kolega nevladinih organizacija, sportskih udruga i organizacija u području civilne zaštite da doprinesu provedbi projekta slanjem sudionika i potpisivanjem povelje. Materijali za učenje, analiza učenja i zaključno priručnik  će se dijeliti, širiti i prenositi kolegama iz organizacija i zainteresiranim stranama u programskom području.

Naša ambicija proizlazi iz hitne potrebe da koristimo sva moguća sredstva kako bismo pomogli stanovništvu u područjima katastrofe, ali i iz uvjerenje partnera da sport može igrati ulogu u procesu oporavka nakon potresa i drugih prirodnim ili ljudskim faktorom izazvanih katastrofa. Takvo vjerovanje dolazi od dosadašnjih iskustava partnera: SPELL (TK) koji provodi volonterske programe  inkluzivnog sporta za sve od svog osnutka, od USMA (IT) – lokalne sportske organizacije, koja je već surađivala s nevladinim organizacijama u katastrofama i siromašnim područjima svijeta koristeći sport za zdravlje i oporavak ljudi, CERC (SLO) koji radi na podizanju vještina mladih i volontera u različitim kontekstima i razvija istraživanja o psihologiji sportske zajednice,   i udruge BONSAI(HR)  koji svakodnevno surađuje s volonterskim organizacijama i organizacijama civilnog društva i sportskim klubovima.

 

EN:

WeCare WeSport is a project financed by the European Union under the Erasmus+ program aimed to promote sport as a tool in post disaster intervention.

After a preparedness period dedicated to develop sport skills of NGOs volunteers and to improve and test the capacities of sport staff to work in post disaster context, we will implement concrete sport actions to help population in Turkey to recover from the in earthquake area; in addition we will organize sport events with the aim of both: testing capacities acquired during the training and providing people escaped from war or natural disaster with opportunities to improve their physical and mental health.

The process enables us to produce resources for learning how to use sport in post disaster intervention, to involve 140+ (volunteers and sport staff), 200+people attending sport actions and events and to engage 90+ fellow NGOs, Sport Associations, and civic protection organizations to contribute to the project implementation sending participants and to pledge for the uptake and the follow up. Learning resources, lessons learning analysis and an handbook will be finally shared, disseminated and transferred to fellow organization and interested parties in the Programme Area.

Our ambition derives form the urgent need to use all possible means to help population in disaster areas, but also form partners’ conviction that Sport can play a role in the recovery process after an earthquake, and other natural and mad made disaster in different ways. Such a belief comes form partners past experience: SPELL that volunteers for inclusive sport for all since its establishment, from USMA – a grassroots sport organization, that already collaborated with NGOs in disaster and poor areas of the world investing in sport for people health and recovery, CERC which works to raise skills of youths and volunteers in diverse contexts and develops research about sport community psychology, and by BONSAI that daily cooperates with volunteering associations, civic society oganizations and sport club.

You can find more information on project page.