Projekt DUMAS svim svojim aktivnostima stremi po završetku pomoći u osnaživanju udruga mladih i za mlade te predstavnika mladih u raznim tijelima u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Indirektno će taj način i JLS, Grad Dubrovnik imati povećanu mogućnost razvoja kvalitetnih programa na mlade zbog veće kompetencije aktera na strani mladih.

Trajanje projekta: od 1. studenog 2016. do 30. rujna 2017.

Sve aktivnosti projekta pratite OVDJE

Aktivnosti projekta su: 

 • Edukacija „Aktivizam u zajednici“
 • Trening „Razlozi, načela i vještine surađivanja“
 • Edukacija  o kritičkom iščitavanju tekstova
 • Edukacija „Od problema do legitimnog prijedloga“
 • Volonterska akcija po mjeri polaznika edukacije
 • Pripremanje mladih za modeliranje rada Gradskog Vijeća GD
 • Modeliranje sjednice Gradskog Vijeća GD po definiranom dnevnom redu u realnim uvjetima
 • Snimanje modeliranja rada Gradskog Vijeća GD
 • Analiza djelovanja i preporuke mladima na temelju snimke modeliranja rada Gradskog Vijeća GD
 • Predstavljanje rada osnovnih institucija EU
 • Simulacija rada Vijeća EU

 

Iznos odobrenih sredstava: 101 600,00 HRK

Voditeljica projekta: Anja Marković

Edukatorica: Katarina Capor


 

Financira Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu skrb
Grad Dubrovnik