Projekt Faktor V doprinjeti razvoju i promociji volonterstva na području grada Dubrovnika i okolice. Povećati ćemo dostupnost usluga volonterskog servisa, razvijati program poduke, promovirati  volonterstvo i njegovo društveno vrednovanje.

Svrha projekta:

Razvijanje Volonterskog centra Dubrovnik, volonterskog programa poduke „Subota za učenje“  te društvenog vrednovanja i vidljivosti volonterstva.

Trajanje projekta: 01.08.32015.-31.05.2016.

Zašto projekt?

U Dubrovačko neretvanskoj županji  je volontiranje u 2014 prijavilo tek  tek 0,0049% registriranih udruga. To ukazuje da se unatoč dosadašnjim naporima VCD (36 sudionika na edukacijama o menadžmentu volontera iz ukupno 30 organizacija  u protekle 3 godine), volonterstvo ne evidentira te mu se posredno time daje manji značaj od onoga koji zaslužuje u lokalnoj zajednici i umanjuje njegova vidljivost  i vrijednost.

Na volonterskoj burzi – Burzi Dobrote koju smo u dosadašnjim projektima dorađvali funkcionalno i informatički registrirano je 16 organizatora volontiranja i 61 volonter. Njena funkcionalnost je vrlo visoka no prepoznatost i korištenost daleko ispod potencijala . Volonterski program poduke „Subota za učenje“ razvijamo u suradnju sa Savjetovalištem Luka Ritz svoj potencijal može ostvariti kroz profesionalni angažman koordinatora volontera i tjesniju suradnju sa stručnim službama osovnih škola na području grada Dubrovnika i Centra za socijalnu skrb Dubrovnik

Sve aktivnosti pratite ovdje.

Glavne aktivnosti:

 • povećanje dostupnosti i kontinuiteta servisnih usluga Volonterskog cenra Dubrovnik
 • jačanje prepoznatljivosti i korištenja Burze Dobrote za razmjenu volonterskog rada
 • unapređenje resursa za provedbu volonterskog programa poduke djece „Subota za učenje“
 • podržavanje i kreiranje događanja koja podižu svijest o važnosti volonterstva

Iznos odobrenih sredstava 119 726,00 HRK


Projektni tim:

 • Anja Marković – voditeljica projekta
 • Sandra Dubravčević – koordinatorica volonterskog programa poduke
 • Nikolina Zore – trenerica menadžmenta volontera,
 • Marko Grgurević – stručni suradnik (Grad Dubrovnik)
 • Klara Kmetović – stručna suradnica (Centar za socijalnu skrb Dubrovnik)

Vanjski suradnici:

 • Ivana Urošević – promocija volonterskog servisa
 • Suzana Ritz i Dajana Jurinčić – edukacija volontera (Savjetovalište Luka Ritz)
 • Marijana Ercegović – stručna podrška volonterima (Udruga Feniks)
 • Jela Prgić Znika – strateško planiranje za Volonterski centar Dubrovnik (Volonterski centar Zagreb)

Financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, sufinancira Grad Dubrovnik
 Centar za socijalnu skrb Dubrovnik, Grad Dubravnik, te u suradnji sa: Savjetovalištem „Luka Ritz“, Udrugom Feniks i Volonterskim centrom Zagreb
FV logo malimspm