Cilj projekta Uloži sebe, budi promjena je osnažiti mlade, visokoobrazovane osobe u potrazi za poslom, za uključivanje u zajednicu kroz njihovo pojedinačno osnaživanje, osvještavanje o potrebama u lokalnoj zajednici, otkrivanje vlastitih kvaliteta, stjecanje znanja i vještina te izradu zajedničkog projektnog prijedloga sudionika.

Trajanje projekta:  1 listopada 2014. – 30 rujna 2015.

Sve aktivnosti pratite ovdje.

 • Projektne aktivnosti su:
  – mapiranje zajednice u fokus grupi „Lokalna zajednica i mladi- prilike i neprilike“
  – trening „Osobno poduzetništvo“ po CHQ -metodi
  – radionica o kritičkom i analitičkom razmišljanju,
  – interaktivno predavanje„Civilno društvo- (ne) otkrivene mogućnosti za mlade“
  – radionica izrade projektnog prijedloga,
  – javno predstavljanje rezultata projekta

Voditeljica projekta: Nikolina Zore


 

O projektu i metodologiji rada: 

Projekt je osmišljen kao doprinos udruge Bonsai i odgovor na uočene potrebe mladih u lokalnoj zajednici na području Dubrovnika. Često mlade osobe nakon završenog obrazovanja nemaju mogućnost daljnjeg razvitka svoje profesionalne karijere ili nemaju potrebne alate da samostalno osmišljavaju svoju profesionalnu budućnost.

Životne potrebe nalažu zapošljavanje mladih koje često nije u skladu s postignutim stupnjem obrazovanja te ne motivira daljnji profesionalni razvoj. Nezaposlenost i nemogućnost stjecanja adekvatnog radnog iskustva mlade osobe čini slabije konkurentnim na tržištu rada te ugrožava njihovu sliku o sebi i svojim profesionalnim mogućnostima.

Projekt Uloži sebe, budi promjena ciljnoj skupini mladih nudi priliku za promišljanje vlastitih potreba i potreba zajednice, stjecanje alata za osobni profesionalni razvoj te izradu projektnog prijedloga kao produkta zajedničkih ideja sudionika. Sudionici projektnih aktivnosti će se također moći uključiti u zajednicu putem terenskih posjeta poduzetnicima interesnih područja mladih i putem volonterskog angažmana.

Uloži sebe budi promjena - Bonsai

Fokus grupa „Lokalna zajednica i mladi – prilike i neprilike“
Cilj fokus grupe je ispitati mišljenja i stavove polaznika o različitim trenutnim aspektima života mladih u lokalnoj zajednici na području Dubrovnika. Interpretacija podataka sa fokus grupe poslužit će kao orijentir za prilagodbu daljnjih projektnih aktivnosti i metodologije rada. Teme koje ćemo obrađivati su profesionalna perspektiva mladih, obrazovanje, slobodno vrijeme, društveni život, zabava, odnosi itd.

Metoda fokus grupe spada u grupu kvalitativnih metoda društvenih istraživanja koja putem moderirane interakcije sudionika o određenoj temi prikuplja podatke za daljnju interpretaciju.

Voditeljica Nikolina Zore magistra je sociologije i filozofije. Posljednje četiri godineu Udruzi BONSAI surađuje na projektima razvoja volonterstva te vođenju festivala strane kulture u Dubrovniku- Treće uho. U istoj udruzi odnedavno je zaposlena kao koordinatorica projekta Uloži sebe, budi promjena.

Trening “ Osobno poduzetništvo” po CH-Q metodi (skrać. od njemačkog naziva “Qualifikation Programm zur Berufslaufbahn’ na eng. Swiss career qualification program“ usmjeren je na osmišljavanje osobnog poduzetništva mladih osoba kako bi bolje upravljali svojom karijerom.Inače, CH-Q metoda je švicarski model za planiranje karijere, nastao 1998 iz potrebeza smisleno i dugoročno osobno upravljanje ili na eng. selfmanagement kompentencija. Po CH-Q metodi osoba se trenira kako bi sama razvila sposobnost upravljanja vlastitim životom/karijerom i iskoristila sve trenutne mogućnosti. CH-Q metoda proizlazi iz jednog holističkog pristupa i usmjerava se na sve segmente života polaznika: posao, obitelj, relacije, hobije i interese. Nadalje, CH-Q polazi iz društvene konstruktivističke ideje da ljudi vlastitu realnost konstruiraju na osnovi vlastitih iskustava i da se učenje i spoznaja događaju u procesu zajedništva s drugima. Polaznici sami daju značaj svojoj okolini, a društveni procesi igraju posebnu ulogu u tome. U okviru ove metode se jako puno stimulira proces učenja.

Metodologije rada koja će se koristiti za vrijeme treninga su: tzv. ”Appreciative Inquiry”, „Teorija izbora“ W. Glassera i Racionalna emotivna teorija.

Trening „ Osobno poduzetništvo“ po Ch-q metodi se sastoji od 24 sati treninga , raspoređen u 2,5 mjeseca jedno do dva puta tjedno s tjednim domaćim zadacima (oko 10 sati rada).

Teme treninga: osvješćivanje vlastitih kvaliteta, osobnih/profesionalnih vrijednosti, uvjerenja; jačanje javnog nastupa i spoznaja o vlastitom stilu,davanje feedbacka; postavljanje ciljeva; uspoređivanje s rezultatima kroz fokus grupe i pronalaženje vlastitog stava i eventualne akcije kroz oblikovanje vlastitog plana djelovanja i
pisanje portofolija.Nakon treninga radi praćenja polaznika i njihovog pisanja portofolija organizirati će se dva grupna coachinga i sa svakim polaznikom biti će organiziran individualni coaching . Nakon coachinga oni sudionici koji su uspješno predstavili svoj plan djelovanja plan i napisali portofolio moći će se dalje educirati u upravljanju projektnim ciklusom.

Metodologija: Predavanja, Ice breakers “Igre Ledolomac“ , team building game-timske vježbe, meta-komunikacija kao komunikacijski stil, introspektivne vježbe/individualni rad, rad u grupi/ male grupe, grupne/zajedničke grupne diskusije i (samo)prezentacije, sesije razmjene iskustava, vanjska aktivnost/izlet.

Voditeljica radionice: Sanja Živković, BBA, trenerica 3. razine CH-Q metode,savjetnica realitetne terapije, radila prvenstveno na području rada/ radnih odnosa, posredovanja u radu i pripremi za tržište rada kako u Kraljevini Nizozemskoj tako i u Republici Hrvatskoj (18 godina). Na Sveučilištu u Dubrovniku osnovala i vodila prvu Službu za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje na jednom državnom sveučilištu u Republici Hrvatskoj od 2008.do 2013.

Interaktivo predavanje „Civilno društvo – (ne) otkrivene mogućnosti za mlade“
Predavanje započinje predstavljanjem područja djelovanja i značaja koje civilno društvo ima i može imati u zajednici općenito. Zašto u Hrvatskoj postoji nacionalna strategija za razvoj civilnog društva? Koji su motivirajući pozitivni primjeri društvenih promjena ostvarenih u Hrvatskoj kroz civilno društvo do sada. Na koji način je moguće razvijati svoje potencijale uključujući se u civilno društvo i koje su trenutne mogućnosti i potencijali za takav angažman na području grada Dubrovnika. Angažiranje u OCD kao prozor u svijet i odskočna daska za upoznavanje drugih društava i kultura. Europska volonterska služba – iskustvo koje vas obogaćuje i ističe među mladima.

Kroz interaktivnu vježbu igre uloga prije i nakon usvajanja jednostavne tehnike nenasilne komunikacije, polaznici će imati priliku uočiti koliko im tzv. soft skills koje se mogu osobito dobro razvijati kroz kvalitetan angažman u organizacijama civilnog društva mogu vrijediti u svim poljima života. Gost/šća koja će osobnim primjerom posvjedočiti o dobrobitima angažiranja u radu civilnog društva za osobni i profesionalni napredak.

Voditeljica Anja Marković, iako po stuci ekonomistica u turizmu, veći dio svog radnog iskustva stekla kao članica i instruktorica kabinske posade zrakoplova. Po završetku letenja uključuje se aktivnije u rad Volonterskog centra Dubrovnik koji vodi od 2011. godine. Surađuje na projektima razvoja lokalnog volonterskog centara i koordinira volonterski program poduke „Subota za učenje“ pokrenut po uzoru na Savjetovalište Luka Ritz u Zagrebu.

Radionica kritičkog i analitičkog mišljenja
Radionica će ponuditi osnovne vještine mišljenja i načine rješavanja problema kao i upute za usvajanje novih iskustava u profesionalnom okruženju.
Metodama samoprocjene polaznici će moći utvrditi kakva je njihova profesionalna spremnost te se dodatno osposobiti za timski i projektni rad. Očekivani ishod radionice je povećana sposobnost rješavanja problema i ostvarivanja uspjeha u radnom okruženju.

Voditeljica radionice: Ivana Jašić, Alumna in Critical Thinking Skills (University of Oregon, American English Institute)

Radionica „Upravljanje projektnim ciklusom – od ideje do sredstava iz europskih fondova“
Cilj radionice je upoznati polaznike s mogućnostima financiranja projekata iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda koji su Republici Hrvatskoj postali dostupni po ulasku u Europsku Uniju, te ih naučiti kako samostalno izraditi projektne prijedloge kao i da uspješno provode EU projekte. Na radionici će se primjenjivati timski i individualni rad kroz puno praktičnih vježbi i primjera iz prakse.

Voditeljica radionice Andrea Novaković pisanjem i provedbom projekata financiranim iz Europske unije bavi se već preko deset godina. Iskustvo je gradila u lokalnim i regionalnim institucijama za potporu poduzetništvu i javnom sektoru: centru za poduzetništvo, regionalnoj razvojnoj agenciji, a u posljednjih godinu dana i kao voditeljica razvojne agencije Grada Dubrovnika. Kao stručnjak za EU projekte prepoznata je i od strane HAMAG-a kao jedini savjetnik za EU projekte na području Dubrovačko- neretvanske županije. Tijekom godina rada u ovom području, održala je preko 40-ak PCM (Project Cycle Management) seminara za polaznike na području Dubrovačko- neretvanske županije, a 2010. angažirana i za održavanje edukacija za potencijalne podnositelje prijava na prekogranični program Hrvatska – Crna Gora. U segmentu provedbe projekata, samostalno je rukovodila preko 10 EU projekata za
klijente i razvojnu agenciju u kojoj je bila zaposlena te pripremala i savjetovala izradu projekata i za druge korisnike (udruge, škole, općine i gradove te druga javna tijela) sa različitim tematikama poput razvoja ljudskih potencijala, razvoja turizma, promocije kulturne baštine, zaštite okoliša, razvoja civilnog društva i sl. Od 2012.
Andrea je također i vanjski suradnik tvrtke Algebra na edukacijskom programu „Voditelj pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih fondova“.

Projekt Uloži sebe, budi promjena provodi Udruga BONSAI kao nositelj projekta i Dubrovačka razvojna agencija (DURA) kao partner uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.


Logo-Bonsaidura - logomspm