VOLCAR – Kapacitiranje volontera i organizatora volontiranja za osobni i profesionalni razvoj volontera

 

VOLCAR je dvogodišnji međunarodni projekt izvornog  naslova „Volunteer  career guide – VOLCAR “ na kojem uz nositelja, EDOS fondaciju  iz Nizozemske sudjeluju kao partneri  Europski volonterski centar – CEV iz Belgije i Udruga Bonsai iz Hrvatske.

Volontiranje je vrlo povoljno okruženje za učenje u kom motivirani pojedinci svih dobnih skupina doprinose civilnom društvu kroz dobrovoljno odabranu aktivnost te u isto vrijeme stječu vještine i kompetencije koje imaju vrijednost u njihovom osobnom razvoju i karijeri. Na ovaj način volontiranje pruža dobru kombinaciju neformalnog i informalnog učenja. Ovaj projekt  temelji se na rezultatima javnog savjetovanja pod naslovom „Prema europskom području vještina i kvalifikacija“ kog je objavila Europska Komisija 17.06. 2014.

Izvještaj naglašava kako je potreban veći fokus na pojedinca i krajnjeg korisnika validacijskih alata, posvetiti više pažnje vodstvu kroz proces i veća otvorenost Europskog kvalifikacijskog okvira (European Qualification Framework – EQF) za neformalno i informalno učenje.

Prevedeno na svijet volontiranja to znači :

  • Trebalo bi više pažnje posvetiti vođenju volontera u njihovom osobnom i profesionalnom razvoju (umjesto razvijanja novih alata i metooda za vrednovanje i priznavanje njihovih ishoda učenja)
  • Polazna točka procesa vrednovanja treba biti pojedinac a ne sustav
  • Trebali bismo premostiti razlike između ishoda neformalnog i informalnog procesa učenja s jedne strane i Europskog kvalifikacijskog okvira s druge strane

Ovaj projekt je inovativan na tri načina:

  • Gradi poveznicu između neformalnoj i informalnog učenja s jedne strane i Europskog kvalifikacijskog okvira s druge strane
  • Stvara jasnu poveznicu između volontiranja i profesionalnog razvoja karijere
  • Ne stvara nove alate ili metode već pruža usmjeravanje i podršku volonterima u korištenju postojećih alata za njihov osobni i profesionalni razvoj

Planirani projektni rezultati:

  • Vodič (PDF / tiskani) za volontere o tome kako „prevesti“ svoje volonterske kvalifikacije na tržište rada
  • Online edukacija kao podrška za korištenje vodiča
  • Trening kao dodatak online edukaciji u potpunosti prilagođen organizatorima volontiranja koji će se nuditi  u okviru Erasmus+ KA1

Sve aktivnosti pratite ovdje.

VOLCAR će se temeljiti na CH-Q metodi  i njenoj uporabi „Bottom up“  pristupa za osvještavanja osobnih vještina i kompetencija i njihovog povezivanja sa nacionalnim / europskim kvalifikacijskim standardima.  „Bottom up“ znači: polazna točka je osobna razina volontera i njegovo iskustvo. Ova metoda razvijena je u Švicarskoj i u zadnjih nekoliko godina se širi u druge zemlje članice:  Austriju, Republiku Češku, Luksemburg, Hrvatsku i  Nizozemsku. CH-Q koristi i promovira i određen broje članova Euroguidance – mreže nacionalnih centara koji povezuju sustave profesionalnog usmjeravanja u Europi te promiču mobilnost i pružaju stručnu pomoć savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje.

Tekst sastavio: Guus Bremer, Prevela i doradila: Anja Marković


Erasmus + program Europske unije 
EDOS fondacija, Europski volonterski centar - CEV, Udruga Bonsai logo_EUedos foundation logoMedjunarodna konferecija CEV u Zadru3 Logo-Bonsai