Trening za članove, volontere, zaposlenike ili suradnike organizacija civilnog društva

Društvena isključenost (eng. social exclusion) predstavlja jedan od najvećih izazova organizacijama civilnog sektora koje pred sebe kao cilj imaju izgradnju društva ravnopravnih i punopravnih pojedinaca. Društvena isključenost se prvenstveno odnosi na proces u kojem se pojedince i jedinke i/ili cijele skupine ljudi sistematski ograničava u pristupu pravima, prilikama i sredstvima koja su dostupna ostalim članovima društva (npr. zaposlenje, obrazovanje, zdravstvene usluge i sl.) i koja su ključna za ravnopravno sudjelovanje u društvu i društvenu integraciju. U takvom procesu ključnu ulogu nerijetko igraju (konstruirani) društveni aspekti identiteta (pojedinca/skupine), koji jednom detektirani i prepoznati kao negativni dovode do (različitih stupnjeva) društvene isključenosti (npr. „žene su iracionalne“ ili „žene ostaju trudne“ pa ih ne treba uzimati za ozbiljno ili ih pak treba izbjegavati zapošljavati na upravnim pozicijama ili ih ne zapošljavati uopće).

Obzirom da društvena isključenost nerijetko igra središnju ulogu u radu organizacija civilnog društva kojim statistički dominiraju upravo osobe ženskog spola, Udruga za razvoj civilnog društva BONSAI  organizira trening na temu „Rod i društveno uvjetovana isključenost“.

Cilj treninga je prvenstveno unaprijediti sposobnost sudionika_ca da prepoznaju strukturalne barijere društvenoj uključenosti (eng. Social inclusion), te im pružiti osnovno teoretsko i praktično znanje za uspješan daljnji rad na problemima vezanima za društvenu isključenost temeljenoj na rodnom identitetu.

Trening će u prvom dijelu potaknuti sudionike na propitivanje društvene iskonstruiranosti identiteta kao i prepreka koje identitet može predstavljati u ravnopravnom sudjelovanju u društvu na dnevnoj bazi. Drugi dio će omogućiti  identificiranje sistema koji generiraju prepreke, te uvesti raspravu o načinu i sredstvima njihova prevladavanja. Koji su aspekti identiteta?, Tko ga konstruira i kako?, Kako savladati prepreke društvenoj uključenosti?, samo su neka od pitanja kojima će se sudionici treninga baviti.

Gdje: DURA, prizemlje

Kada: 29.11.(subota) u 17h do 20h

 Prijave na ured.vcd@gmail.com ili radnim danom od 15 do 17h na 0977912957 (kontakt Romana). Rok za prijave je petak 28.11. u 12h. Broj sudionika je ograničen.