Projekt VOLONTERSKI PROGRAM PO MJERI će doprinijeti kvaliteti i obimu usluga koje pružaju udruge na području zdravstva i udruge osoba sa invaliditetom grada Dubrovnika te  povećanju kvalitete života korisnika usluga ovih  udruga i socijalnoj koheziji.

Provodit će ga udruga Bonsai u suradnji sa  udrugom DUSAB (Dubrovačka udruga skrbnika, bolesnika i prijatelja Alzheimerove bolesti i ostalih demencija) i udrugom Lukjernica (Udrugu za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unaprjeđenje duševnog zdravlja i kvalitete života).

Svrha projekta: Unaprijediti kvalitetu upravljanja volonterima u udrugama s područja zdravstva i udrugama osoba sa invaliditetom grada Dubrovnika

Trajanje projekta: 1.1.2016. – 31.12.2016.

Zašto projekt?

S obzirom na preopterećenost članova i zaposlenika udruga s područja zdravstva i udruga osoba sa invaliditetom  udruga Bonsai započela je   projekt u kojem će se ovim  udrugama koje imaju iznimno važnu društvenu ulogu pomoći u razvijanju kvalitetnih i održivih volonterskih programa .  Klasičan pristup edukaciji za menadžment volontera će  zamijeniti inovativniji pristup prilagođen specifičnim potrebama ovih udruga.

Glavne aktivnosti:

  • Edukacija predstavnika udruga s područja zdravstva i udruga osoba sa invaliditetom za menadžment volontera
  • Dizajniranje i postavljanje volonterskog programa po mjeri za udruge DUSAB i Lukjernicu
  • Prijenos znanja i uspješnih praksi upravljanja volonterima u srodnim udrugama

Iznos odobrenih sredstava: 50 000 HRK

Projektni tim:

Katarina Capor- voditeljica projekta

Anja Marković- trenerica menadžmenta volontera

Mira Šejtanić- koordinatorica volontera udurge Lukjernica

Anna Pažin- tajnica udruge DUSAB

Financira: Grad Dubrovnik


Grad Dubrovnik 
 Udruga Bonsai, Udruga DUSAB (Dubrovačka udruga skrbnika, bolesnika i prijatelja Alzheimerove bolesti i ostalih demencija) i udruga Lukjernica (Udrugu za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unaprjeđenje duševnog zdravlja i kvalitete života) grad dubrovnikdusablukjernica Volonterski program po mjeri