Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai je neprofitna, nestranačka i nevladina udruga koja djeluje u smjeru promicanja aktivne građanske participacije kroz razvoj volonterstva, edukativne programe, zagovaranje ljudskih i građanskih prava, kreativni razvoj i rad za opće dobro.

Udruga Bonsai svojim djelovanjem želi doprinijeti izgradnji otvorenog, odgovornog i poticajnog društva svjesnog potreba svih svojih članova, koje potiče kulturu kritičkog promišljanja, uvažava bogatstvo različitosti te omogućuje svakom pojedincu neometan razvitak vlastitih potencijala.

Promo video udruge Bonsai možete pogledati ovdje.


Udruga Bonsai djeluje u skladu s principima:

solidarnosti,

tolerancije i uvažavanja,

aktivnog sudjelovanja,

društvene kohezije,

socijalne održivosti,

ekološke održivosti,

miroljubivosti,

i pro-aktivnosti.

Statut udruge Bonsai možete pročitati ovdje.

Udruga BONSAI osnovana 25.kolovoza.2008. u Dubrovniku kao Društveno reedukacijsko volontersko okupljalište BONSAI. Nakon dvije godine, 8.travnja 2010., osnivamo Volonterski centar Dubrovnik koji uskoro postaje glavni program udruge. On-line baza volontera i organizatora volontiranja,  Burza Dobrote, u virtualni i stvarni svijet kroči 2013., a otada bilježi 93 broj volontera i 21 organizatora volontiranja. Edukativni program udruge počeli smo graditi 2011. s prvim Festivalom strane kulture u Dubrovniku- Treće uho. Udruga svojim programima promiče i razvija volonterstvo, potiče neformalno obrazovanje građana te njeguje vrijednosti multikulturalnosti, i uvažavanja različitosti.

TIM

Upravljačka tijela udruge su Skupština, Upravni odbor i Predsjednik upravnog odbora. Izvršna direktorica surađuje sa izvršnim timom u operativnoj provedbi  aktivnosti udruge. Udruga BONSAI u svoj rad uključuje volontere.

UPRAVNI ODBOR

 

Ivana Kordić, zaljubljenica  u volontiranje i ekologiju sa ogromnim iskustvom

Matej Trpin, diplomirani pravnik, zadužen za sustav kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku te Tajnik udruge Čovjek na Zemlji

Ivan Matić, politolog s magisterijem iz područja studija nacionalizma, zaposlenik u uredu predstavnika u Europskom parlamentu

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ivan Matić

IZVRŠNA DIREKTORICA

Anja Marković,  voditeljica Volonterskog centra Dubrovnik

VOLONTERI UDRUGE

Cjelokupni Upravni  odbor

Volonteri festivala Treće uho

Volonteri programa poduke „Subota za učenje“

Volonteri programa rekreacije za osobe s teškoćama


Djelatnosti udruge se provode kroz slijedeće programe:

Volonterski centar Dubrovnik (VCD) – program putem kojeg udruga promovira volonterstvo kao način aktivnog sudjelovanja u društvu, te doprinosi unapređenju postojeće volonterske infrastrukture. 
 
Kulturno – edukativni program, edukacije
Festival Treće uho (umjetničko – edukativni festival strane u Dubrovniku).
 
Statut 
Članovi i članstvo u udruzi
Partneri
 

Politika zaštite djece

Dokumentacija udruge 

Financijska izvješća udruge:

Opisna izvješća udruge:

 


 • Naziv udruge: Udruga za razvoj civilnog društva BONSAI
 • Skraćeni naziv udruge:  Udruga BONSAI
 • Sjedište udruge: Obala pape Ivana Pavla II 44a, 20 000 Dubrovnik
 • Adresa udruge: Obala pape Ivana Pavla II 44a, 20 000 Dubrovnik
 • OIB: 06331562549
 • Broj žiro računa:  2402006-1100539952 (Erste banka)

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod brojem 19001334.

 •  razvijati i provoditi usluge programa Volonterskog centra
 •  potaknuti građane, a napose mlade, na aktivno uključivanje u život lokalne zajednice
 •  ojačati organizacijske kapacitete udruga civilnog društva na ciljanom području Udruge
 •  potaknuti i facilitirati umrežavanje udruga civilnog društva i drugih dionika
 •  doprinijeti unaprjeđenju javnih politika vezanih za volonterstvo, socijalna pitanja, civilno društvo i  mlade
 •  podići svijest građana, a napose mladih, o vrijednostima Udruge

 Video prilog o radu udruge Bonsai možete pogledati u videu ispod.