Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai u suradnji s Akademijom za politički razvoj (APR) i Udrugom gradova poziva zainteresirane kandidatkinje i kandidate da se prijave za sudjelovanje u LAPR edukativnom programu poticanja razvoja, dijaloga i umrežavanja dionika u lokalnim sredinama. Program će se održavati u Dubrovniku od 23. do 25. listopada, a namijenjen je lokalnim akterima uprave, medija, civilnoga društva, znanstvene zajednice i poduzetništva iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Lokalni APR u Dubrovniku dio je projekta „LAPR – Lokalni programi APR-a“ te stiže u Dubrovnik na inicijativu Udruge Bonsai koja dugi niz godina promovira volonterstvo, aktivno građanstvo i kulturu dijaloga. Program je namijenjen osnaživanju lokalnih dionika na području aktivnog i demokratskog građanstva i njihovom aktivnom uključivanju u sve segmente društvenog života u lokalnoj zajednici. Do sada je provedeno 5 ciklusa Lokalne akademije i to u Splitu, Osijeku, Zaprešiću, Varaždinu i Čakovcu, a sada po prvi puta dolazi u našu najjužniju županiju.

Svi polaznici sudjelovat će u tri modula koji će se održati od 23. do 25. listopada u Centru za mlade Dubrovnik. Moduli će biti sastavljeni od predavanja, radionica i panel diskusija s temama iz područja transparentnosti, decentralizacije i participacije građana u političkim procesima, zelene ekonomije i održivog razvoja, kulture dijaloga te stvaranja javnih politika u lokalnoj zajednici. Predavači i panelisti bit će priznati profesionalci i stručnjaci s nacionalne i lokalne razine. Nacrt programa dostupan je niže u objavi.

LAPR Dubrovnik okupit će do 20 polaznica_ka koji će biti odabrani temeljem javnog poziva. Za sudjelovanje u programu, potrebno je ispuniti Prijavni-obrazac (niže), te ga poslati na e-mail adresu: prijave@apr.hr (u predmet elektroničke pošte upisati „Prijava na LAPR Dubrovnik: ime i prezime“). Krajnji rok za prijavu je 11. listopada 2020. u ponoć.

Download (DOC, 165KB)

Prilikom odabira vodit će se računa o predstavljenosti različitih sektora: jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnoga društva, znanstvene zajednice, stranaka, djelatnika u tijelima državne i javne uprave, medija, poduzetnika i aktivista/kinja mlađe generacije. Također će se voditi računa i o primjerenoj spolnoj zastupljenosti među polaznicima. Glavni kriterij za odabir polaznika, pored osobnoga karijernoga puta,  bit će iskazani interes za  javno djelovanje u lokalnoj zajednici. U program se mogu prijaviti kandidati do 40 godina starosti.

Polaznici su obavezni sudjelovati u sva tri modula. Organizatori snose sve troškove sudjelovanja polaznika u modulima, izuzev prijevoza. Program je cjelodnevni i traje od 10.00 do 18.00 te, uz pauze za kavu, uključuje dva obroka – ručak i večeru.

Najkasnije do 16. listopada sve kandidatkinje i kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja, dok će konačni rezultati odabira biti objavljeni na web i Facebook stranicama Udruge Bonsai i APR-a.

Po završetku programa uspješnim polaznicima biti će uručene diplome te će imati mogućnost sudjelovanja na drugim događajima APR-a. Prijava na ovaj natječaj ne umanjuje mogućnost sudjelovanja u ostalim programima APR-a.

Download (PDF, 753KB)

COVID-19: Obzirom na epidemiološke mjere trenutno na snazi u Republici Hrvatskoj te Dubrovačko – neretvanskoj županiji, program će se odvijati u dvorani s dovoljno prostora za održavanje propisane socijalne distance, dvorana će se dezinficirati između svake stanke, a svim sudionicima će na raspolaganju biti zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva.