Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai poziva na radionice:

Jeste li nezaposlena žena  od 45 pa nadalje …

Koja želi napraviti nešto za sebe?

Osjeća da je vrijeme za neku promjenu, ali ne zna za koju i kako?

Želi raditi nešto s rukama, zna ili želi naučiti šivati?

Želi otkriti svoje kvalitete, skrivene vještine i upoznati se s drugim sličnim ženama i zabaviti se ?

Ako je odgovor barem da na jedno pitanje onda se možete prijaviti ciklus radionica „Snaga je u kreativnosti“

Ciklus radionica  se sastoji od 10 susreta, s početkom u listopadu 2014. Cilj radionica je osnaživanje žena i podizanje svijesti o njihovim kvalitetama i vještinama putem različitih vježbi i kreativni rad kroz krojenje i šivanje uz upotrebu recikliranog materijala.

Prvi dio od 5 radionica (kroz 5 tjedana u trajanju od 3 sata) je posvećen otkrivanju vlastitih kvaliteta i vještina kroz aktivne vježbe, neformalnog karaktera. Voditeljica ovog dijela je Sanja Živković, trenerica CH-Q metode.

Ch-Q – “Qualifikation Programm zur Berufslaufbahn’/Swiss career qualification program“,  je usmjeren na stimuliranje i osnaživanje  osoba različite starosne dobi i stupnja obrazovanja, a kako bi bolje upravljali svojom karijerom. Snaga CH-Q metode proizlazi iz holističkog pristupa i usmjerava se na sve segmente života polaznika: posao, obitelj, međuljudske odnose hobije i interese. Kroz različite interaktivne i zanimljive vježbe polaznice će prepoznavati i naučiti upravljati  osobnim kompetencijama, kvalitetama i  vještinama.RRULZ logo

Drugi dio od 5 radionica (kroz 5 tjedana u trajanju od 3 sata) je posvećen izradi različitih predmeta uz vodstvo svestrane rukotvorke Morane Depoli. Izradom torbi od metražne robe koje se kombiniraju sa recikliranim materijalima spojit će se vještine krojenja i šivanja na kreativne ideje koje će upravo dati posebnost krajnjem proizvodu. Voditeljica će polaznice voditi kroz temu izrade torbi od recikliranih materijala te kako te materijale prikazati i iskoristiti na posve novi način.

Iskustvo izrade i direktne prodaje rukotvorina polaznicama će dati svježi uvid u njihove snage. Otvorena je mogućnost, kroz daljnje projekte sa zainteresiranim polaznicama, pokretanja socijalnog poduzetništva kako bi se one zaposlile na temelju svojih vještina ali i ambicija.

Točni termini radionica definirati će se do polovice rujna, a prijave na radionice traju do 20. rujna.

Radionice se odvijaju u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva Bonsai u sklopu projekta ,,Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama”. Glavni cilj projekta je povećanje utjecaja i vrednovanja žena u lokalnim zajednicama i civilnom sektoru. Podršku u organiziranju i odvijanju ovih radionica pruža Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik.

Broj mjesta na radionicama je ograničen. Prijave na mob: 097 791 2957  ili na mail: ured.vcd@gmail.com