VOLONTERSKI PROGRAM PO MJERI – edukacija udruga s područja zdravstva i udruga osoba s invaliditetom

Udruga Bonsai započela je sa projektom Volonterski program po mjeri u partnerstvu sa Udrugom Lukjernica iudrugom  DUSAB, koji je financiran od strane Grada Dubrovnika.

Ovim projektom koji je službeno započeo u ponedjeljak 21. ožujka 2016., značajno će se unaprijediti kvaliteta upravljanja volonterima u udrugama s područja zdravstva i u udrugama osoba s invaliditetom grada Dubrovnika. Sve aktivnosti su pomno prilagođene da zadovolje specifične potrebe udruga s tog područja, a volonterski programi za udruge partnere na projektu skrojiti će se i organizirati potpuno prilgođeni njihovim potrebama.

Udruge u području zdravstva i udruge osoba s invaliditetom će kroz razvoj kapaciteta za učinkovito upravljanje volonterima i razvoj svojih volonterskih kapaciteta doprinjeti razvoju i održivosti same udruge. Razvojem održivih i prikladnih volonterskih programa, rasteretiti će se ključne osobe i postojeće aktivne članove što otvara prostor za kvalitetnije strateško promišljanje i/ili  udruživanje ovih udruga, a time i za proširenje njihovih usluga. Krajnji korisnici će s jedne strane imati dostupniju i kvalitetniju uslugu, a uz to i potencijalni ili postojeći volonteri će imati veći izbor volonterskih zadataka i kvalitenije upravljanje njihovim angažmanom.

U sklopu projekta će se provesti i edukacija za koordinatore volontera.

Volonterski program po mjeri

rsz_foto_prvi_partnerski_sastanak

Prvi projektni sastanak