Europski Volonterski Centar, Udruga Bonsai i EDOS Fondacija kreiraju inovativan edukacijski paket za volontere

U protekla dva dana u prostorijama Evropskog volonterskog centra u Briselu održan je drugi dvodnevni partnerski sastanak u dvogodišnjeg projekta VOLCAR (Volunteer career guide).

Ovaj zajednički projekt EDOSa, CEVa, BONSAIa  koji traje od rujna 2015. do rujna 2017., inovativan je na tri načina:

  • Gradi poveznicu između neformalnog i informalnog učenja s jedne strane i Europskog kvalifikacijskog okvira s druge strane
  • Stvara jasnu poveznicu između volontiranja i profesionalnog razvoja karijere
  • Ne stvara nove alate ili metode već pruža usmjeravanje i podršku volonterima u korištenju postojećih alata za njihov osobni i profesionalni razvoj

Edukacijski paket koji će se kreirati i testirati u pilot verziji sastoji se od tri djela: brošure, on-line edukuacije i praktičnog treninga a bazira se na CH-Q metodi  i njenoj uporabi „Bottom up“  pristupa za osvještavanja osobnih vještina i kompetencija.

U projektnom timu za podršku volontirati će predstavnici organizacija s područja razvoja volonterstva iz Škotske, Engleske, Hrvatske, Španjolske, Rumunjske, Francuske i Italije što će osigurati kvalitetu i međunarodnu primjenjivost edukacijskog paketa u finalnoj verziji.

Sljedeći susret planiran je u Dubrovniku sredinom travnja ove godine, a pilot edukacija bi trebala početi u listopadu ove godine i trajati do kraja siječnja  sljedeće godine.

Ovaj projekt je financiran iz Erasmus + programa Europske unije