U petak i subotu, 10. i 11. ožujka 2017., u prostorijama Udruge DUSAB, predstavnice Udruge Bonsai održale su prvi od tri modula edukacijskog ciklusa “Menadžment volonterskih programa” u sklopu projekta lokalnog volonterskog centra “DU, you volunteer?”. Sve aktivnosti vezane za projekt možete pratiti ovdje.

Na prvome modulu sudjelovali su predstavnici udruga i odgojno – obrazovnih institucija s područja grada Dubrovnika: Udruga skrbnika, bolesnika i prijatelja Alzheimerove bolesti i ostalih demencija – DUSAB, Streljačko društvo Dragovoljac, Univerzalni istraživački Institut UR, Zajedno do zdravlja, OŠ Marina Getaldića, Međunarodno sveučilište “Libertas”, Plesno – edukativna udruga Convivo, Udruga za mlade Maro i Baro, i Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai.

Cilj ove edukacije je razviti sposobnosti, vještine, znanja i stavove sudionika kako bi razvili ili unaprijedili volonterske programe u svojim organizacijama. Edukacija se provodi prema nacionalnom kurikulumu kojeg su izradila četiri regionalna volonterska centra – članovi osnivači Hrvatske mreže volonterskih centara (HMVC).

Specifičnost ove edukacije je način prenošenja znanja. Trenerice koristite metode neformalnog učenja i grupnog rada. Sudionici prvog modula upoznali su se s ciklusom menadžmenta volonterskih programa, izradom opisa volonterske pozicije kao i s ulogom koordinatora volontera

Drugi modul započinje 24.ožujka kada će polaznici saznati sve o pronalaženju, selekciji i uključivanju volontera.