Projekt VOLCAR – Kapacitiranje volontera i organizatora volontiranja za osobni i profesionalni razvoj volontera

 

Početkom rujna započeo je dvogodišnji međunarodni projekt izvornog  naslova „Volunteer career guide – VOLCAR “ na kojem uz nositelja, EDOS fondaciju  iz Nizozemske kao partneri sudjeluju  Europski volonterski centar – CEV iz Belgije i Udruga Bonsai. Projekt se financira iz Erasmus + programa Europske unije.

edos foundation logo

Volontiranje je vrlo povoljno okruženje za učenje u kom motivirani pojedinci svih dobnih skupina doprinose civilnom društvu kroz dobrovoljno odabranu aktivnost te u isto vrijeme stječu vještine i kompetencije koje imaju vrijednost u njihovom osobnom razvoju i karijeri. Na ovaj način volontiranje pruža dobru kombinaciju neformalnog i informalnog učenja.Medjunarodna konferecija CEV u Zadru3

Ovaj projekt se oslanja na rezultate javnog savjetovanja pod naslovom „Prema europskom području vještina i kvalifikacija“ kog je objavila Europska Komisija 17.06. 2014. Izvještaj potvrđuje kako je potreban veći fokus na pojedinca i krajnjeg korisnika validacijskih alata,  te posvetiti više pažnje vodstvu kroz proces i veća otvorenost Europskog kvalifikacijskog okvira (European Qualification Framework – EQF) za neformalno i informalno učenje.

Prevedeno na svijet volontiranja to bi značilo da treba posvetiti više pažnje vođenju volontera u njihovom osobnom i profesionalnom razvoju, da je polazna točka pojedinac a ne sustav. Također izdvaja da je bitno premostiti razlike između neformalnog i formalnog procesa učenje s jedne strane i Europskog kvalifikacijskog okvira s druge strane.

Projekt VOLCAR će biti  inovativan na tri načina jer će graditi poveznicu između neformalnog i formalnog učenja, između volontiranja i profesionalne karijere te će pružiti usmjeravanje i podršku volonterima u korištenju postojećih alata.

VOLCAR će se temeljiti na CH-Q metodi  i njenoj uporabi „Bottom up“  pristupa za osvještavanja osobnih vještina i kompetencija i njihovog povezivanja sa nacionalnim / europskim kvalifikacijskim standardima.  „Bottom up“ znači: polazna točka je osobna razina volontera i njegovo iskustvo. Ova metoda razvijena je u Švicarskoj i u zadnjih nekoliko godina se širi u druge zemlje članice:  Austriju, Republiku Češku, Luksemburg, Hrvatsku i  Nizozemsku. CH-Q koristi i promovira i određen broje članova Euroguidance – mreže nacionalnih centara koji povezuju sustave profesionalnog usmjeravanja u Europi te promiču mobilnost i pružaju stručnu pomoć savjetnicima za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje.
logo_EU