Poštovani,

pozivamo Vas na uključivanje  u projektnim aktivnostima, a osobito simulaciji rada Gradskog vijeća koje će se odvijati u sklopu projekta DUMAS – Dubrovački Mladi Aktivno Sudjeluju koje Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai provodi u partnerstvu sa Gradom Dubrovnikom te se financira od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  Aktivnosti prijekta možete pratiti OVDJE 

Cilj projekta  DUMAS je poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema – posebno kroz poticanje na volontriranje, aktivizam u zajednici, edukaciju o kritičkom razmišljanju te modeliranjem rada Gradskog vijeća. Također, projektne aktivnosti će pridonijeti poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih  – kroz bolje razumijevanje mladih o mehanizmima i nadležnostima donositelja odluka (modeliranje) i kroz edukacije mladi će biti kapacitiraniji i motiviraniji za produkciju konkretnih prijedloga koji, putem Savjeta mladih ili drugim kanalima, može donositeljima odluka (posebno na lokalnoj razini)  pomoći  u kreiranju kvalitetnijih programa za mlade.

Ovo je poziv za uključenje u simulaciju rada Gradskog vijeća

Simulacija rada Gradskog vijeća planirana je za 23. listopada 2017.  u Gradskoj vjećnici i otvoriti će ju aktualni predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica. U pripremi simulacije su uključena tri susreta sa voditeljem simulacije – gospodinom Markom Giljačom koji je vrlo dobro upoznat s radom navedenog tijela i trenutno je vijećnik Županijskog vijeća.

Pripremne radionice na kojima je obvezno sudjelovanje biti će kako slijedi:

Utorak: 17.10., Kampus Sveučilišta u Dubrovnika, 13h45 -15h00 – Predstavljanje rada GV i izbor inicijalnih tema putem ankete : Park Gradac, Rebalans Proračuna i još dvije teme

Četvrtak: 19.10., DURA, 13h -15h30 : Razrada tema uz gosta stručnjaka za proračun

Petak: 20.10., DURA, 13h -15h30 : Završna analiza tema i priprema argumenata

 

Teme simulacije biti će odabrane iz aktualnih tema detektiranih kroz fokus grupe s mladima u prvom djelu ove godine, simulacija će se snimati, a izlaganje svakog „vijećnika“ će se proanalizirati (volonterski angažman aktualnih vijećnika) i pismeno se dostaviti uključenima.

 

Svi sudionici simulacije dobiti će potvrdu koju izdaje Udruga Bonsai i Grad Dubrovnik o sudjelovanju u kojoj će biti naveden program rada, ishodi učenja i stečene vještine. Ovaj vid potvrde može se predstaviti kao dodana vrijednost pri upisu na fakultete društvenog smjera.

 

Prijave na ovu simulaciju moguće su zaključno sa utorkom  17.10.  na ured.vcd@gmail.com  https://www.facebook.com/uBonsai/  ili 0919511009

 

U nadi kako ćete prepoznati mogućnosti koje ovakav vid edukacija iz područja aktivne participacije može imati za Vas i da ćete nam se priključiti, srdačno Vas pozdravljamo,

 

Anja Marković, voditeljica projekta

Marko Giljača, voditelj simulacije rada Gradskog vijeća Grada Dubrovnika