Volonterski  centar  Dubrovnik  održao je 13. i 14. travnja  prvi dio edukacije za menadžment volontera u gradu Korčuli na istoimenom otoku.  Već neko vrijeme ova edukacija je prepoznata kao potrebna od strane organizacija civilnog društva s Pelješca i Korčule.  Na prvom dvodnevnom modulu sudjelovalo je 14 polaznika iz slijedećih organizacija: Humanitarna udruga Kap u moru, Caritas Župe Sv. Marka, Lokalna akcijska grupa LAG 5, KORA d.o.o., udruga „Bašćina“, Liga protiv raka Korčula, Pelješac, Lastovo, Mljet, Crveni križ Korčula te Društvo za zaštitu životinja Korčula.

Među osnovnim očekivanjima polaznika  učestala su želja za savladavanjem relevantne regulative, prevenstveno Zakona o volonterstvu , pravima i obvezama organizatora volontiranja, načinima evidentiranja i vrednovanja volonterskog rada, te dugotrajnog zadržavanja volontera u organizaciji.

LAG 5 i Nacionalni Park Mljet ove godine su kreirali i projektni prijedlog za osnivanje lokalnog volonterskog centra koji bi pokrivao područje ova dva otoka. Rezultati natječaja očekuju se u lipnju.

Drugi modul edukacije koja je u skladu s kurikulumom razvijenim od strane Hrvatske mreže volonterskih centara, planiran je krajem travnja.

Ova aktivnost provodi se u sklopu partnerskog projekta sa Udrugom Enter: „Znanjem do uspjeha – Mikro akcije za makro utjecaj u lokalnoj zajednici“ . Projekt cilja doprinjeti podizanju kapaciteta organizacija civilnog društva  u regiji educiranjen za pisanje europskih projekata te istraživanjem i educiranjem o upravljanju volonterima u županiji Dubrovačko-neretvanskoj. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Prava i obveze oorganizatora volontiranja