HR

“Osnaživanje organizacija koje rade s mladima za korištenje metodologije Žive Knjižnice” naslov je Erasmus+ projekta, nositelja udruge “Hajde da” sa po jednim partnerom iz svake države bivše Jugoslavije. Cilj ovog projekta je okupiti mlade ljude i osobe koje rade s mladima u području zaštite i promocije  ljudskih prava, socijalne inkluzije , međukulturnog dijaloga te osvijestiti i  poticati na promišljanje o predrasudama i diskriminaciji u svojim zajednicama koristeći metodologiju “Žive Knjižnice”.

Što je “Živa Knjižnica”? “Živa Knjižnica” je alat koji teži propitkivanju predrasuda i diskriminacije. Funkcionira baš kao i obična knjižnica: posjetitelji mogu pregledati katalog za raspoložive “knjige”, odabrati “knjigu” koju žele čitati, posuditi je na ograničeni vremenski period (30 min). Nakon čitanja, vraćaju “knjigu” u knjižnicu i ako žele posuđuju drugu. Jedina je razlika što su u “Živoj Knjižnici” knjige ljudi i čitanje se sastoji od konverzacije. Imamo također knjižničare, volontere, promotore i koordinatora knjižnice.

Ako radite s mladima i želite sudjelovati na besplatnoj eduakciji 25.-31.03. u okolici Dubrovnika ili  21.-27.05. u Sremskim Karlovcima ispunite priloženi prijavni obrazac i pošaljite ga na ured.vcd@gmail.com najkasnije do 25.2. 2019.

EN

“Empower youth organizations to use Living library methodology” is the name of Erasmus + project geathering “Hajde da” as a leadnig partner and one NGO in each country of former Yugoslavia. The overall objective of this project is to involve youth from the countries of former Yugoslavia, that are working in the field of human rights protection and promotion, social inclusion, intercultural dialogue and to challenge prejudices and discrimination in their respective societies by using Living Library method.

What is Living Library? The Living Library is a tool that seeks to challenge prejudice and discrimination. It works just like a ordinary library: visitors can browse the catalogue for the available titles, choose the book they want to read, and borrow it for a limited period of time (30 minutes). After reading, they return the book to the library and, if they want, borrow another. The only difference is that in the Living Library, Books are people, and reading consists of a conversation. We also have Librarians, Volunteers, Promoters, Dictionaries and Coordinator of Living library.

If you are engaged in youthwork and you  would like to participate in this free eduacation course on 25.-31.03. in Dubrovnik area or 21.-27.05. in Sremski Karlovci please fill in the applicatin form and send it at ured.vcd@gmail.com  by Februay the 25th at the latest.

Download (DOC, 786KB)