Savjet Volonterskog centra Dubrovnik poziva na on-line prijave za godišnje volonterske nagrade

Nagrada se dodjeljuje pojedincima i organizacijama za iskazani doprinos razvoju volonterstva i volonterskih aktivnosti na području Dubrovačko –neretvanske županije za razdoblje od 01.12.2019. do 26.11.2020.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

U KATEGORIJI ORGANIZATOR VOLONTIRANJA

Mogu se prijaviti neprofitne organizacije – organizatori volontiranja definirane člankom7. Zakona o volonterstvu NN 58/07.

Kriteriji za kandidaturu:

– organizacije koje djeluju na području Dubrovačko – neretvanske županije najmanje 1 godinu

– provedene aktivnosti u volonterskom radu i organiziranju volontiranja koje su dovele do poboljšanja kvalitete života, aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva na području Dubrovačko – neretvanske županije

– djelovanje kojim se promiče i razvija volonterstvo na području Dubrovačko – neretvanske županije

– na natječaj se ne mogu prijaviti prošlogodišnji pobjednici u ovoj kategoriji

 

U KATEGORIJI POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU VOLONTERSTVA – KORPORATIVNO VOLONTIRANJE

Mogu se predložiti isključivo profitno orjentirane organizacije koje imaju središnjicu ili podružnicu na području Dubrovačko – neretvanske županije, a predlažu ih organizatori volontiranja s kojima su surađivali.

Kriteriji za kandidaturu:

– organizacije koje djeluju na području Dubrovačko – neretvanske županije najmanje 1 godinu.

– provedene aktivnosti karaktera korporativnog volontiranja (uz evetualno ali ne isključivo) donatorske aktivnosti u svrhu podržavanja rada neprofitnih organizacija

– na natječaj se mogu prijaviti prošlogodišnji pobjednici ukoliko ih ne prijavljuje prošlogodišnji prijavitelj

 

U KATEGORIJI KOORDINATOR VOLONTERA

Mogu se prijaviti neprofitne organizacije definirane člankom 7. Zakona o volonterstvu NN 58/ 07.,a koje prijavljuju kandidata.

Kriteriji za kandidaturu:

-osoba koja je obavljala dužnost koordinatora/ice volontera u neprofitnoj pravnoj osobi, sukladno Zakonu o volonterstvu

– koja je bila odgovorna za provedbu volonterskog programa pri organizatoru volontiranja koji djeluje na području Dubrovačko – neretvanske županije

-osoba je starija od 15 godina

 

U KATEGORIJI VOLONTER GODINE

Mogu se prijaviti kandidati definirani člankom 6. Zakona o volontiranju NN58/07.

Kriteriji za kandidaturu:

− obavlja volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona o volonterstvu („Narodne

novine“, broj 58/07., 22/13.)

− ima navršenih 15 godina i više

− volontirao/la je u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao

organizatori volontiranja: udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice,

javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne

(regionalne) samouprave, a koje imaju sjedište na području Dubrovačko – neretvanske Županije

 

 NAČIN PRIJAVE

Prijava treba sadržavati popunjeni online obrazac te e-poštom poslanu foto dokumentaciju koja potkrepljuje navode kandidature kao što su određene publikacije, fotografije, novinski članci i sl.

Predlagatelji kandidata za dodjelu Nagrade mogu biti udruge, institucije i ostale organizacije.

Neprofitna organizacija može sama sebe predložiti kao kandidata za dodjelu Nagrade u kategoriji Organizator volontiranja. Profitne organizacije (u kategoriji: poseban doprinos razvoju volonterstva) mogu prijaviti isključivo organizacije iz neprofitnog sektora.

 

Svi zainteresirani mogu svoje prijave dostaviti popunjanjem prijave na poveznici

https://www.surveymonkey.com/r/volonterske_nagrade_dubrovnik_2020

te dostavom popratne foto – dokumentacije elektronskom poštom na ured.vcd@gmail.com

 

Poveznica na online obrazac se može naći na i na  internet stranici Udruge Bonsai http://www.udrugabonsai.hr/newbonsai/, volonterskoj burzi https://www.burzadobrote.com/ kao i na Facebook stranici Volonterskog centra Dubrovnik https://www.facebook.com/VCDubrovnik

 

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu na natječaj je četvrtak 3.12.2020.

Prijave pristigle nakon tog roka neće se razmatrati.

 

VRSTA NAGRADE

Nagrada se sastoji od diplome i umjetničkog djela koje tradicionalno izrađuje BeCraft

 

NAČIN PROCJENE I ODABIR NAJKVALITETNIJIH PRIJAVA

Sve prijave podložne su procjeni Povjerenstva za dodjelu nagrade kojeg imenuje Savjet Volonterskog centra Dubrovnik.

 

Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi Savjet Volonterskog centra Dubrovnik u roku od 24 sata po isteku roka za dostavu prijedloga kandidata/kandidatkinje te se obavještavaju dobitnici u svakoj od kategorija.

 

DODATNE INFORMACIJE POTREBNE ZA PRIJAVU

Sve dodatne informacije potrebne za prijavu, zainteresirani/e mogu dobiti na telefon 091/9511009 ili na adresu e-pošte: ured.vcd@gmail.com.Volonterske_nagrade