Udruga DRVO Mladih Bonsai i volonteri ponukani dobrim iskustvom inicijative NARANČA, provedene 2010. u kojoj je 25 volontera u 5 akcija prikupilo 4 550 kg narančina, i ove godine organizira akciju prikupljanja naranača i naranarčina, koje će volonteri darovati potrebitima na području Dubrovnika ali i šire do Kinina i Vukovara.

Prva akcija prikupljanja je u subotu 20.10.2012.g i ovim putem pozivamo sve zainteresirane ukoliko imaju naranče/narančine koji će ostati neobrani da se jave na mail ured@volonterskicentar.com ili zovu na brojeve : 091 580 4984 (Meri) i 091 951 1009 (Anja).

Pozivom na ove brojeve dobivaju priliku da sudjeluju doniranjem naranača / narančina u akciji NARANČA i time spriječe propadanje namirnice koja je mnogima nedostupna, a s druge strane potrebna.

Nadamo se pozivima iz cijele Dubrovačko – neretvanske županije jer su volonteri spremni ići gdje je potrebno samo da se osigura smješak na licima najpotrebnijih.